Spleiselag berger vgs-fag i Tingvoll og Sunndal

Ett linjetilbud i Tingvoll og to i Sunndal opprettholdes med delfinansiering fra kommunene.