Søker om 50.000 kroner til brøyting av Aursjøvegen

Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening søker Sunndal kommune om et brøytetilskudd på 50.000 kroner for åpning av veien til Vakkerdalsbakken i forbindelse med påsken 2020.