Ved siste ukes tungbilkontroll ved Bergsøy kontrollstasjon, ble et utenlandsk vogntog stoppet med om lag 6100 kg overlast på trekkbilen.

Ved samme kontroll ble det også avdekket flere tilfeller med dårlig lastsikring .