Åpen for å drøfte videre drift av betjent Aursjøhytte

Av

Det er ikke fastslått hvorvidt Aursjøhytta, som i år har vært ubetjent, blir bemannet igjen i framtiden.