Bruk stemmeretten

Kirkevalget 2015: – Det skal velges nye sokneråd og det skal velges leke medlemmer til Møre bispedømmeråd og Kirkemøtet, sier kirkeverge i Sunndal, Stig R. Andreassen.

Kirkevalget 2015: – Det skal velges nye sokneråd og det skal velges leke medlemmer til Møre bispedømmeråd og Kirkemøtet, sier kirkeverge i Sunndal, Stig R. Andreassen.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Kirkevalget opererer litt i skyggen av kommune- og fylkestingsvalget, og ikke alle er klar over at religiøs myndighetsalder er 15 år.

DEL

I 2013 vedtok Stortinget å endre stemmerettsalderen for kirkevalget til det året man fyller 15 år. Mange unge er litt forundret over at de har fått tilsendt valgkort, og tror kanskje at det beror på en feil. Slik er det altså ikke. Religiøs myndighetsalder er 15 år.

– Kirkevalget får ikke samme oppmerksomhet som kommune- og fylkestingsvalget, men like fullt er det viktig at folk bruker stemmeretten sin, sier kirkeverge Stig Rune Andreassen, som på vegne av soknerådene/menighetsrådene organiserer kirkevalget i Sunndal.

Kirkevalget 2015 er både et lokalvalg og det er et valg av leke medlemmer til Møre bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Både i Sunndal og Tingvoll vil kirkevalget være samlokalisert med kommune- og fylkestingsvalget. Ikke i samme rom, men i tilstøtende lokaler.

Totalt skal det velges medlemmer i seks sokneråd/menighetsråd i de to kommunene. Tingvoll sokneråd, Straumsnes sokneråd, Hov menighetsråd, Romfo sokneråd, Øksendal sokneråd og Ålvundeid sokneråd.

I Straumsnes er valglokalet på Leitet, i Tingvoll på Sellanrå og i tillegg arrangeres det kirkevalg i Meisingset skole sine lokaler.

Gjøra og Musgjerd krets har sitt valglokale i Sunndalsporten, Løykja og Fale på Løykja skole, Furu i Røde Kors-huset, Håsen, Litjdalen og Viklandet i Tredal skole, Øksendal og Jordalsgrenda i Øksendal samfunnshus, Ålvundeid i Ålvundeid grendahus, Ålvundfjord i det som tidligere var Ålvundfjord bibliotekfilial og Sunndalsøra i Sunndal kulturhus.

Fire av kretsene i vårt område har todagersvalg i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. Disse kretsene er Tredal, Sunndalsøra, Straumsnes og Tingvoll. I disse kretsene er det også mulig å avlegge stemme i kirkevalget, på søndag og mandag.

Den norske kirke er opptatt av å engasjere ungdommen i religiøse spørsmål og det er hovedårsaken til at stemmerettsalderen ble vedtatt senket fra 18 til 15 år. En vil involvere ungdommen i kirkens demokratiske prosesser og har et ønske om at snittalderen i soknerådene skal ned. Målet er flere medlemmer under 30 år.

Artikkeltags