Nei til eiendomsskatt

Roger Bach, 1. kandidat for Tingvoll Fremskrittsparti