Ta miljøkrisen på alvor

Germain Schmid, 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Sunndal