Drama i fylkespolitikken: Torve blir fylkesordfører

De øvrige partiene raser mot avtalen som Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre har inngått med fordeling av verv.