Bra med et skifte nå

Jørgen Singsdal, 1. kandidat for Sunndal Senterparti