SUNNDAL: Kjemisk har fått fullt gjennomslag for sitt krav om rullerende permittering. 800 Hydro-ansatte blir med på dugnaden fra første september.

Ansatte og ledelsen ved Hydro Aluminium Sunndal hadde et såkalt paragraf ni-møte i formiddag, hvor det ble avgjort at det blir rullerende permitteringer.

Dette har vært et krav fra Sunndal kjemiske fagforening hele veien, og det har vært mange synspunkter og møter med Nav i prosessen.

Rulleringen vil omfatte 800 ansatte i alle fagforeningene ved verket.

Neste uke blir det møte med de ansatte hvor man vil gå igjennom de praktiske sidene.

Rulleringen begynner første september, etter at all ferie skal være avviklet.

De ansatte blir delt inn i åtte grupper, som hver blir permittert i fem uker.

Dersom Su3 fortsatt er stengt når man kommer fram til neste sommerferie, vil de ansatte bli sine egne ferievikarer før rulleringer fortsetter på samme måte etter ferien.