Gå til sidens hovedinnhold

Åpner Eikremtunnelen i dag

Artikkelen er over 9 år gammel

Statsråden er forsinket til den planlagte snorklippinga klokka 1230.

Det er mye folk, fin stemning og storfint statsrådbesøk i Straumsnes mandag, i forbindelse med åpningen av Eikremtunnelen.

Allerede klokka 1130 satte en stor skare folk seg i bevegelse gjennom tunnelen fra Tveekrem til Kjervika og tilbake. Den offisielle åpningen skulle ha skjedd kl 1230 ved tunnelinnslaget på Tveekrem, men ifølge tk.no er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forsinket.

Ny tunnel, ny vei

På sine hjemmeside beskriver Statens vegvesen prosjektet slik:

Riksveg 70 mellom Øydegard og Bronneset gir til sammen 4 200 meter ny stamveg, inkludert den 1 040 meter lange Eikremtunnelen. Det er også bygd 450 meter gang- og sykkelveg, som er knytta sammen med «gamlevegen». Dermed får omtrent halve strekninga mellom Øydegard og Bronneset en gang- og sykkelvegmulighet, og de myke trafikantene kan ferdes uten gjennomgangstrafikk.

Prosjektet erstatter en svingete og dårlig framkommelig del av riksveg 70, og vi får nå en sammenhengende 2-felts veg fra Kristiansund til Tingvoll.

Entreprenørene

Det er AF Betonmast-Anlegg/Mika, nå Implenia, som har stått for tunnelarbeidet inkludert forskjæringa på Tveekrem og tilstøtende veger i Kjervika. Mekvik Maskin AS har utført forskjæringa i Kjervika, mens elektroinstallasjonene er utført av Trafic Solution as.

Johs. J. Syltern AS har utført vegarbeidet fra Tveekrem til Bronneset, ei strekning på 2 650 meter. Anleggsarbeidet startet 5. august 2009.

Riksveg 70 Øydegard-Bronneset er en del av «StorKrifast-pakken» sammen med E39 Knutset-Høgset. Prosjektet er kostnadsregnet til 242 mill. 2012-kroner, og er finansiert med 86 prosent bompenger og resten med statsmidler.

Etter vegåpninga får samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ei orientering om E39 Astad-Knutset.