Ber om statlige midler til klekkeri

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Sunndal JFF har søkt om midler over Miljøverndepartementets (MD) sitt budsjett for kostnader forbundet med vedlikehold av klekkeri og stamfiskhus i Jordalsgrenda.

DEL

JORDALSGRENDA: Sunndal JFF sikret vassinntaket til klekkeriet og stamfiskanlegget i Jordalsgrenda i forbindelse med utbygging av det nedre kraftverket for et par år siden. Da ble det lagt ny inntaksledning og installert silsystem. Anlegget er dessuten modernisert og innredet i samsvar med gjeldende regelverk. Kostnaden med dette kom på 20.000 kroner. I tillegg har foreningen nesten 17.000 kroner i årlige utgifter for å ta vare på anlegget.

– Klekkeriet i Jordalsgrenda står i dag klart til å starte kultivering når det måtte bli nødvendig, om tre, fem eller ti år, sier leder Svein Haugen i Sunndal JFF. Det er veterinærgodkjent og kan straks tas i bruk når det måtte bli bruk for det, både til oppdrett av laks- og ørretyngel.

Det er Sunndal JFF som eier og som i alle år har tatt kostnader og utført dugnadsarbeid på anlegget.

– Jeg synes ikke det er riktig at det er foreningen som må ta kostnaden med dette. Vi skal gjøre det vi kan på dugnad, men pengene som trengs bør komme fra det offentlige, sier Haugen. For å unngå at anlegget skal forfalle, må det brukes rundt 100.000 kroner de kommende fem årene. Nå søkes det om knappe 37.000 kroner fra MD for kommende år, og en håper også at departementet vil bidra med de årlige utgiftene de neste fire årene.

Klekkeri og stamfiskhus var i drift fram til første halvdel av 1990-tallet. De siste rundt 15 årene har det ikke vart aktivitet i anlegget grunnet lakseparasitten Gyrodactylus salaris og faren for spredning av parasitten.

Artikkeltags