– Forrige vinter kjørte jeg forbi stedet ti minutter før fonna gikk. Jeg tenkte ikke så mye på det da, men i ettertid. Det er klart at du føler mer trygghet med en forlenging av tunnelen, og vi er kjempeglade i dag, uttaler Vike til Aura Avis.

Hun kjører på jobb fra Vike til Eresfjord og hjem igjen. Vike er leder av settefiskanlegget som Statkraft driver. Hun skjøt for øvrig siste salve da Viketunnelen åpnet 12. mai 1997.

Denne gang var det ingen salver, men åpninga ble feiret med pump og prakt. Mange hadde møtt fram, deriblant alle barna ved Eikesdal skole og i Eikesdal barnehage. Etter at Svein Atle Roseth hadde klippet over snora, gikk de med tente fakler innover i tunnelen og sang «Nisser og dverger».

– Større sikkerhet

Etter hvert tok Andre Gussiås (tangenter), Halgeir Sollid (gitar), Torvald M. Jørstad (saksofon), Rune Skjørsæther (bass) og Stian Romuld (trommer) over det musikalske. Lions Brazz Kvartett var aller først i sving.

– Forlenginga av tunnelen bidrar vesentlig til større sikkerhet, sa ordfører Kasper Mittet. Distriktssjef Jan Arild Johansen i Statens vegvesen fortalte at prosjektet hadde kostet 52 millioner kroner, som er helt i tråd med kalkylen. Bare i vinter har for øvrig Eikesdalsveien vært stengt 26 ganger på grunn av ras og fare for ras.

200 millioner kr.

Gunnhild Austlid Oppigard trakk linjer mellom en marsdag i fylkestinget for 19 år siden til framtida med skianlegg. Roseth understreket av forlenginga av tunnelen gir en bedre hverdag til trafikantene og bedre grunnlag for næringsutvikling og bosetting.

– Dette er distriktspolitikk i sin beste form, slo Roseth fast. Eikesdalsveien åpnet om høsten 1990 og har nå kostet om lag 200 millioner kroner. Veien har vært stengt 200 ganger fra åpninga og til 2004. Nå blir det forhåpentligvis sjelden at så skjer igjen.

– Det var virkelig nødvendig med sikring av veien og i dag kan jeg gratulere med det, sa Svein Atle Roseth.