- Endelig er vi i gang

Her kommer sperra: Førstekonsulent Ove Eide ved området i Snøvasfossan hvor det skal bygges fiskesperre.Arkivfoto: Jan Ødegård

Her kommer sperra: Førstekonsulent Ove Eide ved området i Snøvasfossan hvor det skal bygges fiskesperre.Arkivfoto: Jan Ødegård

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Etter mange år med planlegging er en endelig i handlingsfasen. - Vi er begeistret, sier seksjonssjef Trond Haukebø hos Fylkesmannen.

DEL

Planleggingen av kampen mot lakseparasitten i Driva har vært et langt lerret å bleke.

- Det har tatt veldig lang tid med undersøkelser og utredninger, sier Haukebø.

Penger til oppstart

Til slutt fant en et egnet sted for bygging av sperre i Snøvasfossan. Etter en anbudsrunde fikk Sweco arbeidet med å designe sperra. Men en ventet på statlige midler, og det var først da den nye regjeringens satte av 10 millioner kroner til Driva på årets statsbudsjett at en fikk endelig grønt lys for gjennomføringen.

Nå blir det to nye anbudsrunder, først med detaljprosjektering og styrkeberegning av den nye fiskesperra, og når den er på plass, vil selve byggingen bli lagt ut på anbud.

- Vi har økonomi til å kunne starte opp, og til neste vinter vil det være full anleggsvirksomhet i Snøvasfossan, sier Haukebø.

Informasjonsmøter

Han vil nå ta initiativ til en rekke møter lokalt, der interimstyret for samarbeidsrådet for alle infiserte elver i smitteregion Driva vil bli involvert.

Interimstyret består av de tre kommunene Sunndal, Oppdal og Gjemnes, grunneiere langs elvene og brukere av elvene det er snakk om: Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordselva. For dette handler om mer enn Driva: Myndighetene ser hele smitteregion Driva, med de fire nevnte elvene, under ett, og samarbeidsrådet skal omfatte hele regionen - også sjølaksefiskerne.

Etter at møtevirksomheten er avsluttet, kan arbeidet komme i gang.

Adkomstveien til elva må da heves og oppgraderes og det skal opparbeides en riggplass. Veivesenet er for øvrig positiv til anleggsveien, da denne vil fungere som en støttefylling for riksveien.

Dessuten må Trønderenergis kraftlinje heves. Den passerer nemlig over elva akkurat på den eneste egnede plassen for bygging av sperre.

Byggingen av fiskesperra er stipulert til 50-60 millioner kroner.

- Men den endelige kostnaden får vi først full oversikt over etter siste anbudsrunden, sier Haukebø. Den kjemiske behandlingen anslås å ville koste 5-6 millioner kroner.

Artikkeltags