TINGVOLL: I kveld torsdag skal Tingvoll formannskap diskutere Tingvoll kino. Rådmannen innstiller til nedleggelse med øyeblikkelig virkning for å spare penger.

Synnøve Nes sparket i dag morges i gang en facebook-gruppe for å berge Tingvoll kino. Klokken 10:00 i dag hadde e-postaksjonen Tingvoll kino legges ned, allerede 40 medlemmer.

Spørsmålet som stiles til formannskapet, er om det er lurt å legge ned Tingvoll kino. En helt moderne kino med flunkende nytt, tipp, topp utstyr.

Svekker kommunen

Hun mener det ikke tjener lokalsamfunnet og kommunen å legge den ned.

¬ Hvorfor er kinoen så viktig at du drar i gang at du drar i gang en facebook-aksjon?

– Det er spesielt viktig å ha kino i en kommune som satser på å vokse, og i alle fall ikke bli mindre, sier Nes.

Bolyst

Hun sier kommunen har bolystprosjekt, hvor de prøver å finne måter å gjøre Tingvoll mer attraktiv på. Da er det å legge ned kinoen ett feilt steg å ta. Dessuten er ikke Tingvoll noen vanlig bygd. Det er kunnskapsbedrifter på Tingvoll. I tillegg kommer flere gründere. Med andre ord er det mange som for den saks skyld kunne bosatt seg i New York eller Trondheim. Men de valgte seg Tingvoll.

– Dermed er det ikke sagt, at de ikke vil ha noe av det urbane. De vil ha litt av alt, og da må Tingvoll ha kino, mener Nes.

Hun sier det er mange som bor i Tingvoll fordi det er en annerledes bygd. Her er både kunnskap og innovasjon, natur og kultur. En helt essensiell del av kulturen forsvinner hvis kinoen forsvinner. Både for barn, unge og voksne.

Uten kino

Nes sier Tingvoll har vært uten kino siden 15. desember. Midlertidig ble det sagt, da det ikke ble satt opp filmer i januar. Det ble både februar og mars uten filmplakater. Nå kan det bli en permanent nedleggelse.

– Da den kommunale kinoen ble etablert i hotellet for snart ti år siden, var det for å «styrke Tingvoll sin attraktivitet, tilby flere opplevelser og etablere møteplasser i det offentlige rom» («Tingvoll kino – evaluering av drift» 2014/302-1). Hvis kinoen legges ned, betyr det med kommunens egne ord, at Tingvoll sin attraktivitet svekkes, Tingvoll tilbyr færre opplevelser og at en møteplass i det offentlige rom blir borte, sier Nes.