Litt provisorisk ble det igangsatt prøvedrift i Eikesdal alpinanlegg i påsken i år. Erfaringene er imidlertid så positive, at anlegget har søkt om fortsatt prøvedrift, inntil kommunedelplanen og reguleringsplanen er stadfestet.

– Vi har fått klarsignal for fortsatt prøvedrift, og håper på en utvidet driftssesong i 2006. Om vi får anledning til å drive anlegget hele vintersesongen har vi ikke fått noen endelig avklaring på ennå, sier primus motor Christian Peterson.

– Blir det prøvedrift på samme provisoriske lest og uten faste installasjoner?

– Noen faste installasjoner blir det helt klart ikke. Slike tiltak har vi ikke anledning til å gjennomføre så lenge planverket for området ikke er stadfestet. Det blir ingen heis og det blir ikke noe helikopter. Økt bekvemmelighet vil være avhengig av at vi får anledning til å kjøre hele vintersesongen og ikke bare i en kort periode knyttet til påsken. Får vi utvidet sesongen blir driftskonseptet langt mer kommersialisert. Det vil blant annet bli aktuelt å sette inn bandvogner i transporten og vi vil nok preparere langt flere nedfarter enn tilfelle var i påska i år.

– Men blir det fortsatt et dugnadsprosjekt?

– Ved utvidet driftssesong vil mannskapet bli lønnet.

– Hvordan er utsiktene til å få etablert et alpinanlegg i Eikesdal på permanent basis?

– Jeg tror utsiktene er gode. Vi har levert det materialet vi mener er nødvendig for det overordnede planverket, og vi føler at vi har en god dialog med miljømyndighetene. Ser faktisk ikke driften av alpinanlegget som særlig konfliktfylt opp i mot miljøspørsmål, men det gjenstår å se hva høringsrunden bringer, sier Peterson.