– Flott ungdom i Tingvoll

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Konflikter og problemer innen skole- og ungdomsmiljøet er omtrent borte i Tingvoll. Lensmann Alf Sollid mener dette skyldes det forebyggende arbeidet gjennom MOT-kampanjen, og gir politibetjent Olav Gjøvik en stor del av æren.

DEL

– Det har skjedd ei endring de siste årene etter at vi kom i gang med forebyggende arbeid i MOT, sier lensmann Alf Sollid. Da Olav Gjøvik startet MOT-arbeidet for sju år siden, hadde lensmannskontoret problemer med mange unge i ungdomsskolealder. Det ble brukt store ressurser på disse.

Etter at en flyttet ressurser over på forebyggende arbeid, har alt snudd. Klarer en å holde ungdom unna rus og kriminalitet i unge år, vil en ha effekt av dette også når de unge når voksen alder.

– Vi har flott ungdom i Tingvoll i dag, skryter tingvollensmannen.

Han har ennå ingen statistikk på dette for det siste året, men er ikke i tvil om at arbeid har resultert i en klar nedgang i kriminalsaker i kommunen. Nå er det lang tid mellom en må ta tak i saker mot lokale ungdommer. I motsetning til i nabokommunene, hvor kanskje spesielt Sunndal har opplevd en stor økning i saksmengden det siste året. Mye av dette har vært relatert til ungdoms- og rusmiljøet.

Tilreisende

kriminelle

– I Tingvoll er det veldig lite vinningskriminalitet begått av folk fra kommunen, sier politibetjent og MOT-informatør Olav Gjøvik. Det dreier seg i hovedsak om mobile folk fra Kristiansund, Molde og Trondheim, som besøker kommunen på leting etter verdisaker. Mange av disse tilhører rusmiljøet.

Tingvoll er en stor hyttekommune. I store deler av året står hyttene tomme, og lokker til seg tvilsomme individer. Det er alkohol, TV og stereo og andre lett omsettelige verdigjenstander tyvene er ute etter, saker som kan selges for å finansiere forbruk av alkohol og narkotika. Å selge varene er tydeligvis ikke noe problem.

– Jeg er overrasket over at folk ikke vegrer seg mot kjøp av ting som åpenbart kommer fra tyverier. I etterforskningen av den store hyttesaken fra sist vinter, ble det avdekket et stort helerimiljø. Langt større enn ventet, sier Gjøvik.

Press på ungdom

– Vi har et ønske om å komme i gang med arbeidet også i den videregående skolen. Vi har forsøkt, men det har ennå ikke lyktes, sier Gjøvik.

Foreløpig er arbeidet med MOT konsentrert mot elever i ungdomsskolen. I løpet av de tre årene de går i ungdomsskolen, vil de få besøk 15 ganger av MOT-informatørene. Varigheten på møtene er fra 15–20 minutter og opp til tre timer

Det er press på ungdommen fra alle kanter for å bruke alkohol og narkotiske stoffer.

– Da hjelper det lite at kjente personer står fram og vil legalisere hasj og marihuana, sier Gjøvik. Disse narkotiske stoffene kan kanskje ha en legende effekt, men de gir også skadevirkninger på lang sikt. Det finnes ikke gode statistikker på dette ennå, men en er kjent med kombinasjonsskader på grunn av rus. Spesielt psykiske skader.

Svært mange av dem som røyker hasj, får etter hvert problemer med psyken, nerver og angst. Det er det rusmisbrukere sjøl som hevder.

To i Tingvoll

Olav Gjøvik har siden i fjor hatt med seg Bjørn Rolland som MOT-informatør i Tingvoll. Med to ulike bakgrunner, den ene som politi, den andre som lærer, og begge med gode kontakter inn mot ungdomsmiljøene, har dette fungert veldig bra.

Å være MOT-informatør gir ikke mye penger i lomma. Alt arbeidet er frivillig og ulønnet.

– Vi tjener ikke på det, sier Gjøvik. Men arbeidsgiverne har sett viktigheten av arbeidet som blir gjort, og både Gjøvik og Rolland får derfor bruke deler av arbeidstida si på MOT-kampanjen. I tillegg går det med også en del tid i fritida.

– Men vi er ikke alene om å ha skapt et så bra resultat, sier Gjøvik. Han skryter av foreldre, som har kommet langt mer på banen. Skole og engasjerte lærere har også gjort sin innsats. Spesielt skryter Gjøvik av lærerne i Straumsnes, som han mener gjør en kjempejobb med ungdommen.

Artikkeltags