Folkemøte om Trollheims-tunnelen i kveld

Tunnelmøte: De forskjellige trasealternativene kommer til å bli heftig debattert i kveld.

Tunnelmøte: De forskjellige trasealternativene kommer til å bli heftig debattert i kveld.

Artikkelen er over 6 år gammel

Partene møtes til debatt i Støgu.

DEL

SUNNDAL: Bru- og tunneldebatten har på ingen måte avtatt etter møtet i Molde i januar, der representanter for Sunndal, Surnadal og Kristiansund kommuner møtte folk fra Vegvesenet og fylket for å få de siste oppdateringer om prosjekt todalsfjordforbindelsen, offisielt kjent som Trollheimstunnelen.

På møtet holdt Vegvesenet fast ved sine tidligere beregninger, som viser at kort tunnel og bru blir 300-400 millioner kroner dyrere enn Trollheimstunnelen.

ÅPENT MØTE

Ola E. Hals og andre talsmenn for bruaksjonen har reagert på at de ikke fikk delta på møtet i Molde. Men i kveld vil de – og andre som måtte ønske det – få en arena der de både kan få informasjon og komme fram med egne synspunkter. På møtet vil folk fra Vegvesenet i Molde og Møre og Romsdal fylke holde innledninger, der de vil presentere det samme materialet som de gjorde overfor delegasjonen på møtet i januar. Etter innledningene vil det være anledning for dem som ønsker det, å komme med spørsmål og innlegg.

BEFARING

Neste uke, den 8. mars, finner det sted mer voksenopplæring rundt dette prosjektet. Da skal kommunestyrene i Sunndal og Surnadal ut på en felles befaring til områdene som vil bli berørt av de ulike alternativene i debatten. Steder som Ålvundfossen (innslagssted for kort tunnel), Svinvika (brufeste) og Todalen (start lang tunnel) vil være blant punktene som skal besøkes. Hvis forholdene tillater det, vil politikerne også legge turen om Drøppingstranda til Rakaneset.

TIL KOMMUNESTYRET

Ordførerne i Sunndal og Surnadal tar sikte på å legge fram sak om prosjektet for sine respektive kommunestyrer i løpet av våren. Trolig vil sakene bli lagt fram med felles saksframlegg. Ordfører Ståle Refstie sier til Aura Avis at han og hans kollega Mons Otnes ikke har tatt stilling til om saken skal legges fram som en orienteringssak uten innstilling, eller om det blir i form av en ordinær politisk sak med innstilling.

Bruforkjemper Ola E. Hals har for øvrig ikke ligget på latsiden i påvente av disse begivenhetene. På kommunens postliste er han registrert med et brev fra 9. februar. Brevet er stilet til kommunestyrene i Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Kristiansund. I brevet fastholder Hals at han mener Vegvesenets tall og analyser for de to alternativene ikke holder mål.

Artikkeltags