Ikke flertall for å utsette rotenon

Erik Smiseth (to fra høyre) fikk ikke flertall for forslaget sitt om å satse på resistens i Driva. Til venstre gjenvalgt leder i SJFF, Svein Haugen, Rune Torsmyr (to fra venstre) fikk prisen for årets største ørret. Til høyre Espen Farstad fra Norges jeger- og fiskerforening. (Erik Smiseth fikk for øvrig prisen for årets største laks tatt av et SJFF-medlem). Foto: Jan Ødegård.

Erik Smiseth (to fra høyre) fikk ikke flertall for forslaget sitt om å satse på resistens i Driva. Til venstre gjenvalgt leder i SJFF, Svein Haugen, Rune Torsmyr (to fra venstre) fikk prisen for årets største ørret. Til høyre Espen Farstad fra Norges jeger- og fiskerforening. (Erik Smiseth fikk for øvrig prisen for årets største laks tatt av et SJFF-medlem). Foto: Jan Ødegård.

Artikkelen er over 6 år gammel

Årsmøtet i Sunndal jeger- og fiskerforening stemte ned forslag.

DEL

Årsmøtet i Sunndal jeger- og fiskerforening (SJFF) ville ikke være med på forslaget fra Leif Meisingseth og Erik Smiseth om å avvente rotenonbehandling av Driva for heller å kunne kartlegge mulighetene for at laksen i elva kan utvikle resistens.

Forslaget ble nedstemt med 31 mot 19 stemmer. Dermed fikk styret i SJFF støtte for sin linje i dette spørsmålet, og den går ut på å slutte opp om den vedtatte planen, som går ut på å bygge sperre og siden behandle elva nedenfor sperra med kjemiske midler.

Til stede på årsmøtet var også en representant for Norges jeger- og fiskerforbund, Xx. Han sa klart fra om hva som er forbundets syn: Gyroen skal bort, og resistens er ikke veien å gå. Han viste til at myndighetene aldri vil tillate at Driva blir liggende som en smittekilde.

Svein Haugen ble gjenvalgt som leder i SJFF.

Artikkeltags