Krevde hoderulling i styret – ikke overrasket over havneavsløringer

Erling Rød i kontrollutvalget i Sunndal kommune krevde hoderulling i havneselskapet (KNH) i 2017. Han er ikke overrasket over forvaltningsrevisjonens til dels knusende dom over driften og styringen av selskapet.