Det sier Anita Moen fra Grøa etter møtet med barnelege Stefan Sass på helsestasjonen i Sunndal torsdag.

Sammen med sin samboer, Øyvind Bakken, var hun på helsestasjonen på firemånederskontroll med datteren. Der skulle også vaksinasjon være tema.

– Min samboer er skeptisk til vaksinering, rett og slett fordi han har en far som har svært dårlige erfaringer med ettervirkninger av vaksiner. Jeg har et litt mer avslappet forhold til temaet, men min samboer ville snakke med barnelegen om innholdet i vaksinen.

I brosjyren samboerparet hadde fått fra helsestasjonen står det klart at vaksinering er helt frivillig, men det skulle etter hvert vise seg at kartet ikke stemte helt overens med terrenget.

– Vi følte fort at vi ikke skulle ha tatt opp temaet i det hele tatt. Min samboer spurte hva vaksinen inneholdt, men fikk vel egentlig ikke noe svar. Barnelegen sa imidlertid at mor er i sin fulle rett til å vaksinere barnet sitt uten samtykke fra far.

Da kokte det over for pappa Øyvind. Han reiste seg og gikk ut fra barnelegens kontor.

– Jeg blir stående igjen innpå kontoret, men etter hvert går også jeg ut i korridoren. Der ser jeg Øyvind i samtale med en helsesøster. Jeg ser også at det sitter folk i korridoren som ven­ter på tur. Så kommer barnelege Stefan Sass også ut fra kontoret og sier, i alles påhør, at dere vet vel at jeg nå at jeg må melde fra til barnevernet om omsorgssvikt.

Anita begynte å gråte. Hun forsto ingenting. Hva hadde hun og samboer Øyvind gjort som utløste en slik reaksjon fra barnelegen?

– Vi hadde jo ikke sagt at barnet vårt ikke skulle vaksineres. Det ble bare stilt noen enkle spørsmål omkring vaksinens inn­hold. Der vi sto følte vi oss som svært dårlige foreldre og det verste var at trusselen om barnevernet ble sagt mens utenforstående hørte på. En fryktelig ubehagelig opplevelse. Jeg er 35 år og tåler en støyt, men hva om jeg hadde vært en ung mor på 18. Kunne ha blitt mer­ket for li­vet.

Episoden vil få et etterspill. Tildragelsen er forsøkt anmeldt, men politiet har ikke lyst på saken. Det vil imidlertid bli fremmet en klage til fylkeslegen og helsesjef Kari Korsnes vil bli konfrontert med saken.

– Ingen kommentar

Barnelege Stefan Sass ønsker ikke å kommentere Moen/Bakken-saken spesielt, men snakker gjerne om vaksine generelt.

– På grunn av taushetsplikten kan jeg ikke kommentere denne saken spesielt, men som barnelege vil jeg gjerne snakke i generelle vendinger om hvor viktig det er at barn vaksineres.

– Vaksinasjon er den mest effektive måten å forebygge infeksjonssykdommer. Vi reiser til alle verdensdeler og med i bagasjen er det ikke bare godsaker. Reiseaktivitet har også blitt en enorm smit­tekilde. Hvordan kan vi så beskytte våre barn? Jo, svaret er vaksinasjon.

Sass er bekymret over den voksende vaksinasjonsmotstanden, siden vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud.

– Noen mener vaksinasjon er en unaturlig måte å oppnå immunitet på. Andre er redd for bivirkninger. Forskingen viser imidlertid at det er farligere å ikke vaksin­re, enn å vaksinere. Helsestasjonene over hele landet er svært engasjert i å få gjennomført vaksinasjonsprogrammet og at så mange barn som mu­lig blir beskyttet mot sykdommene.

– Vi brenner for vaksinasjonssaken og ønsker at så mange som mulig deltar i programmet.