Rådmannen la fram saken for teknikk-, miljø- og kulturutvalget uten tilråding. På TMK-møtet torsdag ble det satt fram flere forslag til navn:

1. Christian Husby (Frp) satte fram følgende forslag til navn: Nordmørstunnelen.

2. Jan Silseth (Ap) satte fram følgende forslag til navn: Oppdølstunnelen.

3. Jorunn Silseth (Ap) satte fram følgende forslag til navn: Oppdølstrandtunnelen.

Utvalget foretok først en prøveavstemming: Forslag 1 ble satt opp mot forslag 2. Oppdølstunnelen fikk 8 stemmer og Nordmørstunnelen fikk 3 stemmer.

Forslag 2 ble satt opp mot forslag 3. Oppdølstunnelen fikk 2 stemmer og Oppdølstrandtunnelen fikk 9 stemmer.

Christian Husby (Frp) satte fram følgende utsettelsesforslag: Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vil høre innbyggernes mening om tunnelen. Tunnelen er svært etterlengtet for Sunndals innbyggere og de burde inkluderes. Teknikk., miljø- og kulturutvalget foreslår følgende navn: Nordmørstunnelen, Oppdølstunnelen, Oppdølstrandtunnelen og Sunndalstunnelen.

Utvalget voterte over det framsatte forslaget, som falt med 5 mot 6 stemmer. Leder Bjørn Røkkum (Ap) satte deretter fram på nytt forslaget om Oppdølstrandtunnelen. Jan Silseth (Ap) satte på nytt fram forslag om Oppdølstunnelen.

Votering

Oppdølstrandtunnelen fikk 8 stemmer

Oppdølstunnelen fikk 2 stemmer.

Vedtak

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget har etter dette vedtatt at navnet på tunnelen skal være Oppdølstrandtunnelen.