Gå til sidens hovedinnhold

Nedbemanning uten oppsigelser

Artikkelen er over 17 år gammel

Ingen av fagforeningene ved Hydro Aluminium Sunndal synes å være bekymret for at bebudede kostnadsreduksjoner skal føre til direkte oppsigelser. Nedbemanninger – i ytterste fall bruk av sluttpakker – er de fleste innforstått med kan komme. Effekten av de prosessene som nå står for tur skal først gi seg utslag for alvor i 2005.

– Det er ikke snakk om oppsigelser og vi har ikke fått noe brev fra Oslo, sier direktør for LSS ved Hydro Aluminium Sunndal, Bjørn Berge.

– Realitetene er at vi er i en prosess. Noe vi for øvrig har vært kontinuerlig de siste 25 år. Da er det tusen måter å regne på hvordan dette skal løses.

I første omgang, bedyrer Berge, har han nok med å regne på hvor mange som i dag har og skal ha sin tilhørighet innenfor LSS (Local Shared Services), på godt norsk støtte- og stabsfunksjoner. Men planleggingen av prosessene er så vidt i gang, og målet er at en eventuell nedbemanning skal skje uten oppsigelser.

Midlertidige må ut

– Gjennom årene har Hydro Aluminium Sunndal nedbemannet fra 1.400 til 900 uten oppsigelser, minner nestleder i Sunndal Kjemiske Fagforening, Jon Arne Mo, om. Han ser det derfor som svært sannsynlig at det også skal skje denne gang. Selv er han hundre prosent sikker på at ingen av hans fast ansatte medlemmer må ut.

De omkring 80 som er i midlertidige stillinger kan derimot ikke vente å få kontraktene sine fornyet. Dette er personer som har vært tatt inn på grunn av større behov i utbyggingsperioden. For øvrig vil det være snakk om naturlig avgang i så stor grad som mulig.

Både Berge og Mo er kritisk til at det i media har framstått som om oppsigelser vil følge av de forestående prosessene. De mener at nedbemanning og oppsigelser er to forskjellige ting.

– Notatet som har vært omtalt i avisa Driva, beskriver en generell prosess, mener Mo, som mener at det å snakke om oppsigelser nå er jevngodt med å tegne spøkelser på veggen.

– Hydro har ikke sagt noe om nedbemanning. Bare å få ned kostnadene, sier Brevik.

Overføres HPP?

– Vi ser selvsagt etter andre muligheter til å redusere kostnader. Reduserte vedlikeholdskostnader, bevisstgjøring av eieransvar for utstyr, ikke mer vedlikehold enn nødvendig og mer penger over på forebyggende arbeid, ramser Berge opp.

– Betyr dette at man skal ta mer av vedlikeholdet internt?

– Det diskuterer vi ikke nå. Vi diskuterer hvordan vi kan få ned kostnadene. Hvem som skal utføre ting er det alltids forskjellige oppfatninger om.

Imidlertid synes det som om flere og flere oppgaver vil bli overført til Hydro Production Partner (HPP), og en del av personellet kan også bli overført dit på sikt, tror Brevik i Kjemisk. Diskusjonen går i alle fall på hva som det lønner seg å sette ut og hva det lønner seg å sette ut innenfor «Hydro-familien».

– Skaper usikkerhet

Bjørn Berge reagerer for øvrig på at det framstilles som om dette er noe man har fått tredd nedover hodet fra ledelsen i Oslo. Han avviser at det har kommet noe direktiv fra den sentrale ledelse, men at ledergruppa har diskutert seg fram til målet som er en kostnadsreduksjon på 30 prosent.

– Vi er en del av ledelsen i primærmetall, og kan ikke være uenig i målene som blir satt. Det er det enkelte verk som må sørge for å gå med tilstrekkelig overskudd. Om ikke det skjer, har vi ikke gjort jobben vår.

– Nedbemanning er en del, men at det resulterer i store avisoppslag før jul, når vi har hele neste år, skaper mer usikkerhet enn nødvendig, hevder han.

– Så man har altså vært enig om kostnadsreduksjonene?

– Ja.

Ingen tall bekreftet

– Da Su 4 skulle bygges, ble det vel allerede da antydet at det ble behov for 100 færre ansatte etter at det nye anlegget sto ferdig?

– Det gikk på elektrolysen, og der har jeg ikke oversikt, sier Berge, som også har et håp om at prosessene skal vise at på noen områder er det Sunndal Verk som er best.

Overfor Aura Avis har det vært antydet at så mange som 188 personer får sin stilling vurdert. Ingen vil gå god for et slik tall.

– Antall personer som berøres ved en eventuell nedbemanning er vanskelig å si eksakt, men det er ikke snakk om slike størrelser, sier Nils Roar Brevik.

Ansatte 30 nye i høst

Hvor vidt sluttpakker blir aktuelt må tida vise. Jon Arne Mo mener det er en misforståelse at det nå snakkes om dette.

– Så langt har det ikke kommet. Pakkene som er beskrevet i notatet er eventuelt den profilen slike pakker vil få. Sluttpakker er ikke vedtatt, understreker han.

Mo understreker at det bare i høst er ansatt 30 nye ved Sunndal Verk. At oppsigelser kommer hakk i hel med dette tror han ikke.

– Med stor sannsynlighet må det ansettes flere til neste høst, lyder den optimistiske meldingen fra Mo, som også følger utviklingen som konserntillitsvalgt.