Nei til Hareima, Skorga og Fossa

Hareima: Rådmannen i Sunndal vil at Hareima fortsatt skal få lov til å renne fritt, og vender tommelen ned for en kraftutbygging i vassdraget. Men vil politikerne i kommunen mene det samme?

Hareima: Rådmannen i Sunndal vil at Hareima fortsatt skal få lov til å renne fritt, og vender tommelen ned for en kraftutbygging i vassdraget. Men vil politikerne i kommunen mene det samme?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Rådmannen i Sunndal vil bevare Hareima, Skorga og Fossa.

DEL

Hele fem konsesjonssøknader for utbygging av småkraftverk ligger på bordet når økonomi- og planutvalget i Sunndal kommunen samles tirsdag.

Utvalget skal komme med en høringsuttalelse for hvert enkelt av de omsøkte kraftverkene. Kommunestyret skal i siste instans sluttbehandle kommunens høringsuttalelse, som naturlig nok vil vekte tungt når NVE skal behandle konsesjonssøknadene.

Tre ja, to nei

Rådmannen i Sunndal er positiv til utbygging når det gjelder Skrondal kraftverk, Somrungen kraftverk og Gryta kraftverk, men vender tommelen ned for Hareima kraftverk og Torske kraftverk, som vil berøre elvene Skorga og Fossa.

Det er hensynet til landskapsbildet, reiseliv og trivsel for kommunens egne innbyggere, som er rådmannens hovedargument for en negativ innstilling når det gjelder konsesjonssøknadene for Hareima kraftverk og Torske kraftverk.

Hareima

– Hareima er meget viktig i landskapsbildet. En utbygging har mange negative sider i denne sammenheng, og de samfunnsmessige virkningene ved en utbygging vurderes til å være mindre enn andre allmenne interesser, skriver rådmannen i sin vurdering av saken.

Skorga og Fossa

Det samme argumentet brukes når rådmannen også sier nei til Torske kraftverk, som vil berøre elvene Skorga og Fossa.

– Skorga er viktig i landskapsbildet. Vinnu og Skorga er registrert som 6. og 7. høyeste fosser i verden, hvor samlet høyde er definert som sammenhengende fosser, men ikke i fritt fall. I forhold til reiseliv er dette uten tvil viktig.

– Fossa er ikke så synlig, og har en mindre verdi for allmenne interesser enn Skorga. Teknisk er det mulig å bygge ut Fossa uten at Skorga tas med.

Skrondal kraftverk, Somrungen kraftverk og Gryta kraftverk får et ja fra rådmannen under forutsetning av at kravet til minstevannføring innfris og at utbyggingen skjer så skånsomt som overhodet mulig.

Artikkeltags