Etter at Øksendalstunnelen åpnet høsten 2000, ble det plassert fysiske sperringer på toppen av Vetamyra. På Økendalssida ble det også satt opp sperringer, men ikke verre enn at det gikk an å sno seg forbi, eller i verste fall flytte på sperringene, dersom en ønsket å passere med motorkjøretøy.

Nå er imidlertid de fysiske sperringene på toppen av Vetamyra borte, og er erstattet med et forbudsskilt som gjelder gjennomkjøring. På Øksendalssida er en plastmarkør det eneste hinderet på veien mot Bøneset og videre oppover i retning Vetamyra.

For noen år tilbake gikk det et stort steinras, som stengte veien ved Senaneset, men dette raset er ryddet og den gamle vegforbindelsen fra Vetamyra og til Øksendal er altså åpen.

Det har fristet stadig flere til å kjøre den nedlagte riksvegbiten. I sommer har trafikken økt mye og nå har også turistene funnet denne «spøkelsesveien».

For spøkelsesvei er det. Delvis gjengrodd og med store steiner i og ved vegbanen, som tause vitner på hvorfor denne vegstrekningen egentlig ble avviklet for fem år siden.

Arnfinn Løvik i Statens Vegvesen Region Midt er overrasket over meldingen om at det nå er trafikk på denne strekningen, men mener bestemt at Statens Vegvesen har tilbakeført veggrunnen til grunneierne i det aktuelle området.

– Jeg mener bestemt at det er gjort og derfor er ikke dette Statens Vegvesen sitt ansvar. Vi er ferdig med denne vegstrekningen. Vegen er grunneiernes ansvar, sier Løvik.