Skøytemesterskap på Gjøra

13. februar 2012, kl. 10:00