– Skuffet over Statnett

Artikkelen er over 11 år gammel

Norges Naturvernforbund er skuffet over at Statnett ikke har kommet fram til andre løsninger på kraftsituasjonen i Midt-Norge enn mobilt gasskraftverk.

DEL

Det kommer fram av deres høringssuttalelse, som i dag ble sendt til Statens forurensningstilsyn (SFT) i forbindelse med Statnetts søknad om tillatelse til å drive et mobilt gasskraftverk på Nyhamna i Møre og Romsdal.

– Et kraftverk som kan gi utslipp på over 300 000 tonn CO2 i året, er selvsagt helt uakseptabelt. SFT skal ivareta miljøinteressene og må ikke åpne for slik forurensende virksomhet, sier energirådgiver Torhildur Kristjansdottir i en pressemelding.

– Kraftsituasjonen kan ikke overraske noen. Med bedre og mer langsiktig energiplanlegging må den kunne håndteres på en mindre miljøskadelig måte. Norges Naturvernforbund ber derfor om at planer om forurensende mobile gasskraftverk legges på is og at andre miljøvennlige alternativer utredes snarest, understreker hun videre.

Naturvernforbundet viser i sin høringsuttalelse til at frigjøring av energi vil være det viktigste bidraget til å løse energisituasjonen i Midt-Norge. Energifrigjøring oppnås ved å satse på energieffektiviseringstiltak, altså bedre og mer effektiv utnyttelse av den energien vi allerede har. Samtidig må det satses mer på fornybar varme.

Regjeringen må snarest over sommeren legge fram en plan for en miljøvennlig oppdekning av energibehovet i Midt-Norge, skriver Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse. Der viser organisasjonen til flere miljøvennlige måter det kan være mulig å dekke energibehovet på og som må utredes snarest.

Artikkeltags