Slagkraftig næringssenter

Artikkelen er over 18 år gammel

- Det lokale næringslivet må stå sammen hvis det skal være slagkraftig mot de store aktørene, mener Per Atle Hansen.

DEL
Samarbeid er også grunntanken i hans nye baby, Sunndal Næringssenter.

- Et kombinert forretnings-, håndverks- og industrisenter, som Hansen sier selv.
Hans eget Vaskeri Sunndal, Elkjøp, Jon L. Sæther og Sunndalsrør har allerede fått sine plasser i de to bygga, som til sammen vil ha ei flate på rundt 5000 kvadratmeter. 900 av kvadratmeterne står fortsatt ledige til leietakere utafor.

- Vi er interessert i å få inn beslekta bransjer som kan komplettere næringssenteret, sier Hansen, og forteller at det allerede er interesse for lokaler.

Vaskeri Sunndal-eieren understreker at byggherrene ser lenger enn de neste fire-fem åra med storstilt Hydro-utbygging.

- Vi bygger ut med et langsiktig perspektiv, men det kortsiktige er også inne i bildet. Vi har tatt sjansen på å bygge større enn hva vi har leietakere til, fordi vi vet at det på kort sikt vil være skrikende plassmangel, blant anna i sammenheng med Hydro-utbygginga, forteller han.

- Intensjonen er å få til et slags kompetansesenter, og vi vil utvikle det i takt med behovet.

Han forteller også at det er muligheter for utvide bygningene, hvis det skulle bli aktuelt i framtida.

Per Atle Hansen er opptatt av nytenkning i næringslivet i Sunndal.

- De lokale bedriftene må skaffe seg allianser. I Norge er det tradisjonelt en mentalitet som går ut på å mæle sin egen kake. Den må vi prøve å snu, sier han.

Hansen mener beslektede bedrifter bør inngå samarbeidsavtaler slik at de har mulighet til å ta seg av store oppdrag, som de ikke ville ha mulighet til å ta seg av alene.

- Hvis en for eksempel har tre små bedrifter, i samme bransje, som driver for seg selv. Hvorfor ikke slå skuldrene sammen for å kunne klare de store kontraktene? spør han.

Hansen forteller at de to bygningene ikke vil være typiske industribygg.

- Vi har prøvd å gå bort fra den tradisjonelle, lange, firkantende betongklossen. Isteden vil det bli brukt tidsriktige, duse farger og vi vil ha noen utbygg på inngangspartiene. Det skal være en fasade litt utenom det vanlige, som kan fungere som et blikkfang, sier Hansen.

Rene linjer skal prege bygget.

- Det blir en fin og mjuk skiltfasade og det skal se attraktivt ut, fastslår han.

Utafor blir det rikelig med parkeringsplasser og et grøntareal.

- Det blir et velorganisert og skikkelig uteanlegg, forteller vaskeri-eieren.

I bygg 1 er det satt av plass til kantine. Dessuten vil bli oppretta et kontor som kan utføre viktige fellestjenester for leietakerne.

- Det er planlagt å få inn folk som kan utføre merkantile tjenester som regnskap, faktura, lønn og lignende som en fellestjeneste for leietakerne i bygget, forteller Hansen.

- Dette er ting som bedriftseierne ofte har lite lyst til eller ikke har skikkelig tid til, forteller han, og snakker av egen erfaring.

Hansen er også åpen for at andre aktører, utafra, skal kunne benytte seg av disse tjenestene, dersom det er behov.

Ei fellesordning på renhold er også veldig aktuelt. Hansen ser gjerne at et slikt firma tar plass i bygget.

Sunndal Næringssenter, som er arbeidstittelen på prosjektet, skal stå sammen utad.

- Vi kommer til å ha en felles markedsføring, og vil ha en person som koordinerer samvirket, forteller han.

Foreløpig er det Hansen sjøl som tar seg av denne jobben, men han tør ikke å si hvordan det blir når bygningene står ferdige.

- Vi er åpne for innspill, sier han.

Om sitt eget vaskeri forteller han at det blir i beste oppdaterte utførelse.

- Det blir et topp moderne vaskeri med produksjonslinjer som er tilpassa ergonomisk til de som jobber. Det vil også være et kundemottak for privatkunder.

Bygg I, hvor vaskeriet skal ligge, er planlagt ferdig i august, mens bygg 2 er venta å være i boks medio september eller oktober.

- Vi begynner med bygg I, og derfor vil bli noen måneders forskyvning mellom de to, forklarer han.

Artikkeltags