Fant tre «ulovlige» turstier

I Trollheimen landskapsvernområde er det oppdaget tre merkede turstier som er «ulovlige» da det ikke er gitt dispensasjon fra verneforskriften for dem.