NESSET: Med ordfører Kasper Mittet i spissen, drar en mannsterk delegasjon fra Nesset til fylkeshuset i Molde for å berge Eikesdal alpin på mandag. OLE RAGNAR EKREN

– Det handler faktisk om et være eller ikke være for Eikesdal alpin. Et nei til prøvedrift denne vinteren kan sette en effektiv stopper for alpinplanene og det vil være sterkt beklagelig, sier Per Even Opsal (Ap), som er leder i driftsstyret i Nesset.

Asbjørn Børset i fylkesmannens miljøvernavdeling har mer enn antydet at en vil oppheve driftsstyrevedtaket i Nesset. Et enstemmig driftsstyre har vedtatt å gi Eikesdal alpin anledning til å frakte sine kunder opp i fjellet med snøscooter og bandvogn hele vinteren, med sluttdato 20. april.

Med ordfører Kasper Mittet i spissen drar en mannsterk delegasjon fra Nesset til Molde på mandag. Målet er at fylkesmiljøvernsjef Per Fredrik Brun skal få et annet syn på intensjonene bak driftsstyret enstemmige vedtak og innse at et ja til prøvedrift til Eikesdal alpin ikke er til ulempe for naturmiljøet.

Foruten ordføreren vil driftsstyreleder Per Even Opsal delta på møtet, det samme vil miljøkonsulent Hogne Frydenlund, samt Olav Finnset og Bård Eilif Oppigard fra Eikesdal alpin.

I et brev til fylkesmannen lister driftsstyreleder Per Even Opsal opp en lang rekke argumenter som bygger opp under driftsstyrets vedtak.

Opsal peker på at området prøvedriften gjelder for, er svært begrenset og det ligger utenom landskapsvernet.

– Det vil dreie seg om korte kjørestrekninger og all ferdsel skjer på Eikesdal sameies eiendom. Ingen av grunneierne er i mot aktiviteten. Alle i Eikesdal støtter alpinplanene, og når Statkraft får anledning til å holde veien gjennom Torbudalen biotopverneområde åpen om vinteren, finner en det like naturlig å gi tillatelse til prøvedrift for Eikesdal alpin, spesielt ut i fra bygdefolket i Eikesdal sitt ønske om at det her kan skapes alternative arbeidsplasser i bygda.

– Det er ikke hytter og det er liten ferdsel i området. Reinen kommer utover på våren, når det blir bart på rabber og knauser. Driftsstyret mener å ha ivaretatt intensjonene i Lov om motorferdsel, og at aktiviteten ikke er til skade for naturmiljø og mennesker. Prøvedriften krever ingen faste installasjoner, når snøen forsvinner vil alle spor være borte, skriver driftsstyreleder Opsal i sitt brev til fylket.

– Hvordan reagerer alpinkongen «himself», Christian Petterson på utviklingen rundt søknaden om fornyet og utvidet prøvedrift?

– Han er skuffet og overrasket, fordi svenskene har en helt annen lovgivning på dette området enn vi har. Petterson er naturlig nok engstelig for følgene, dersom fylket skulle finne på å oppheve driftsstyrets vedtak, sier Per Even Opsal.