I dag er Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin nye regjeringsplattform lagt fram. Etter åtte år med sentralisering og økte forskjeller, er det nå vanlige folk sin tur – i hele Norge. Og Møre og Romsdal Arbeiderparti har fått et nytt nasjonalt gjennomslag.

Sykehussaken har vært en vond sak for oss i Møre og Romsdal. Frontene har vært skarpe, kompromissviljen lav. I 2019 klarte Møre og Romsdal Arbeiderparti å samle seg rundt et enstemmig styrevedtak som:

1) slår fast at SNR på Hjelset skal bygges som planlagt med alle funksjoner, og

2) åpner for et godt fødetilbud i Kristiansund også etter at SNR er ferdig, så framt det er faglig og økonomisk forsvarlig.

Fylkesstyret ville finne et utgangspunkt som vi kan stå sammen om både i Romsdal og på Nordmøre - finne et kompromiss der vi kan begynne å bygge bruer mellom ulike deler av fylket.

Nå blir dette kompromisset nasjonal politikk. Hurdal-plattformen slår klart fast at:

1. SNR skal bygges på Hjelset, med alle funksjoner

2. At Stortingets vedtak om en gjenåpning av føden i Kristiansund skal følges opp med en egen tiltakspakke av denne regjeringen.

3. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025.

Arbeiderpartiet vil alltid sette pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet høyest. Ved å gå for denne løsningen får Møre og Romsdal en regjering som vil styrke kvaliteten på fødetilbudet i hele fylket, og som gjør en særlig innsats for å få til en gjenåpning av fødetilbudet i Kristiansund.

I tillegg må fergesaken nevnes. I nesten åtte år, under Høyre og Frp, økte fergeprisene kontinuerlig. Møre og Romsdal Arbeiderparti gikk derfor inn for å halvere fergetakstene. Først fikk vi gjennomslag i eget parti, så kastet andre parti seg på. Nå blir det regjeringens politikk. Folk og næringsliv i Møre og Romsdal kommer til å spare over en kvart milliard kroner når dette er gjennomført. Hvert eneste år.

I åtte år har vi i Møre og Romsdal vært nødt til å kjempe mot Høyre og Frp sin sentralisering, privatisering og salg av Norge. Nå gleder vi oss til å bidra til en ny kurs med trygge arbeidsplasser, hele og faste stillinger, gode skoler og en verdig eldreomsorg i hele Møre og Romsdal!