Økende trafikk i denne dalen er en ny trussel mot villreinen i Rondane

Den økende trafikken på bilvegen gjennom Grimsdalen på Dovre er i ferd med å bli en ny barriere for villreinstammen i Rondane.