Kriseledelsen i Sunndal håper den positive situasjonen vil vedvare, og minner i en pressemelding nå inn mot pinsa om de nasjonale smittevernrådene og å ha lav terskel for å teste seg også framover.

- Det er nødvendig med innsats fra alle en stund til, før vi er i mål.

God innsats

Kriseledelsen vil berømme alle sunndalinger for god etterlevelse av smitteverntiltak gjennom våren, og er glad for at vi har kommet oss gjennom både påske og 17. mai uten nye utbrudd i kommunen.

- Vi ser at smitten går ned på landsbasis, men at det fortsatt er kommuner og regioner som står i store og uoversiktlige smitteutbrudd, og vet at situasjonen raskt kan snu.

Nasjonale råd gjelder fortsatt

Når vi nå går nok en solfylt langhelg i møte, kan det være fristende å senke skuldrene litt. Vi vil derfor minne om at de nasjonale retningslinjene om å unngå unødvendige reiser og begrense sosial omgang fortsatt gjelder, skriver kriseledelsen i pressemeldinga.

- Husk også de grunnleggende og enkle smittevernrådene og avstand, hygiene og hold deg hjemme dersom du har symptomer.

Viktig med lav terskel for å teste

Det kommer også en påminnelse om at det er viktig for alle å ha lav terskel for å teste seg ved luftveissymptomer, slik at eventuell smitte kan fanges opp raskest mulig.

Infeksjonsklinikken er åpen hver dag, også i helgene. Test kan enkelt bestilles på nett, via kommunens hjemmesideeller direkte på helsenorge.no, eller ved å ringe infeksjonsklinikken direkte (tlf. 907 14 174). Her får du time samme dag om du bestiller tidlig på dagen.

- Ha en god og trygg pinse!, avslutter Sunndal kommunes kriseledelse.