– Om vi støtter opp om lokale tjenester og tilbud kan vi komme styrket ut av denne krisen

Leder i Sunndal næringsforening, Torstein Ottem, har et klart budskap til hele lokalsamfunnet: Bruk hverandre, støtt opp og spill på lag, så kan vi komme styrket ut av denne krisen.