I denne forbindelse ønsker vi hjelp fra frivillige til ulike praktiske oppgaver i eller utenfor vaksinasjonslokalet noen av sommerukene, skriver de i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet har varslet større leveranser av vaksiner i månedene juni-august.

- Selv om vi ikke vet enda om det blir endringer i vaksinestrategien, og konsekvenser dette får for oss, planlegger vi for økt vaksinasjon gjennom sommeren, sier vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten.

Gjennomføringen av vaksinasjon krever et stort apparat. Vaksinasjonsgruppa ønsker derfor nå framover mot sommeren å engasjere frivillige i vaksinasjonsdugnaden. Det kan være enkeltpersoner eller lag og organisasjoner.

- Så langt er det ansatte fra hele kommuneorganisasjonen som har stått for dette, og tilbakemeldingene er at folk synes det er givende å være med, og at vi nå har en god ordning rundt dette, sier Reiten.

Aktuelle oppgaver kan være å dirigere trafikk og parkering, være køvakt/veiviser, ta i mot folk og passe på smittevern osv.

Alt vil skje i samarbeid med flere, og kommuneansatte og rutinert personale vil være med under all vaksinering. Alle vil få nødvendig opplæring til sin rolle i forkant.

Vaksinering foregår sannsynligvis onsdager (ettermiddag/kveld), torsdager (hele dagen) og fredager (hele dagen). Dette kan endres dersom leveransetidspunkt for vaksinene endrer seg.

Sunndal kommune ønsker i utgangspunktet bistand i ukene 25-32, men dette kan også endre seg dersom vaksineleveransene endres.

Har du lyst til å bidra? Gå inn på kommunens hjemmeside www.sunndal.kommune.no og registrer deg i skjema (direktelenke her) , eller ta kontakt med vaksinasjonsgruppa v /Evy Austad på telefon 901 68 533, og oppgi når du har mulighet til å bidra (hvilke uker).

Du vil bli deretter bli kontaktet hvis og når det blir aktuelt med hjelp.

- Vi håper noen har lyst til å bli med på laget og bidra i dette meningsfylte arbeidet, sier Gunn Inger.