Oppdal kommune innfører akutte strakstiltak for å stoppe spredning av mutantvirus.

Dette etter at to nye personer i dag ble registrert smittet av Covid-19 i kommunen.

Mikrobiologisk avdeling på St. Olav har i dag bekreftet at alle de 7 som testet positivt forrige uke er smittet av den britiske virusmutasjonen.

Oppdal stenger skisenteret og forbyr alle arrangement.

I en pressemelding skriver kommunen:

Etter å ha vært i dialog med Statsforvalter, fylkeslege og folkehelseinstitutt, har kommunelegen kommet fram til at det må iverksettes lokale tiltak i Oppdal inntil smittesituasjonen er avklart. Muterte virusvarianter viser seg å ha rask spredning, og det er også opplysninger om at dette lettere smitter ved kontaktsmitte. Dersom man får et større utbrudd kan det bli svært krevende å stanse dette, noe som tilsier at tiltakene bør iverksettes før det store utbruddet er et faktum. Koronagruppen vil oppfordre alle til å holde god avstand til hverandre, og ha svært lav terskel for å teste seg.

Det går blant annet fram at serveringssteder som restauranter, kafeer, barer og puber skal holde stengt, det samme skal skisenter, treningssenter, kino, museum og andre offentlige steder og virksomheter der det foregår aktiviteter som samler mennesker innendørs. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, og idretts- og fritidsaktiviteter stanses. Hjemmekontor er påbudt så langt det er praktisk mulig.

Tiltakene trer i kraft natt til onsdag og varer i første omgang til 24. mars.