Helt enig det gjelder ikke bare for tungtransport, men også for privatbiler. Folk bare deise ut i veien, uten å sjå sæ for, skjønne ikke ka rød mann betyr, lange bare ut i veien. Oppdal sentrum ha blitt tungt og uoversiktlig etter utbygginga. Før "seilet" kom va det så innbydende å gå midt i sentrum, stor oversikt å bila me lav hastighet. Så kom seilet i midten, folk prøve å kom sæ over veien på de værste plassan. Kommunen bør gjør nå med her, men det vil itt bli gjort før det hende ei dødsulykke el to. Skam te Oppdal kommune, tenkt dokk itt på fremkommeligheta i sentrum for fotgående0 det e få overganga for fotgående, å trafikken kjæm brått på ve å gå fra Auna-senteret og over til Domus. "Seilet" Oppdals styggeste bygg, står i veien for fotgående trafikk. Æ snakke for mæ sjøl, å det æ ha opplevd