Oppfordrer folk om å ha ekstra omtanke for bekjentskapskretsen

Råd: Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad følger utviklingen av tiltakene man tar i forbindelse med koronaviruset.

Råd: Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad følger utviklingen av tiltakene man tar i forbindelse med koronaviruset. Foto:

Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad er opptatt av at folk tar vare på hverandre. Om man kanskje ikke går på besøk, så ta en telefon.

DEL

Befolkningen er pålagt strenge restriksjoner av myndighetene, og lokalt spiller kommuneoverlegen en viktig rolle i smittevernarbeidet. I Sunndal er det Svein Anders Grimstad som er kommuneoverlege. I løpet av de siste dagene har samfunnet blitt betraktelig roligere, og hverdagen er stillere enn vanlig. I disse tider kan ensomhet være en relevant problemstilling. Et nøkkelord her er å ta kontakt med noen man kjenner som kanskje er mer aleine enn vanlig.

– Jeg vil gjerne oppfordre folk om å ha litt ekstra omtanke for bekjentskapskretsen. Om man kanskje ikke går på besøk, så ta en telefon, sier Grimstad.

De som ikke er underlagt karantene kan bevege seg som vanlig ute i samfunnet. Da er det selvfølgelig viktig å gjøre gode smitteverntiltak, og man må unngå å etablere større forsamlinger. Folk kan gå på butikkene som vanlig, men det er viktig at man unngår hamstring.

Ifølge kommunelegen er Sunndal heldig med at det er relativt lite infeksjoner blant innbyggerne. Mange har vaksinert seg mot sesonginfluensa. Hele 1.100 vaksiner ble satt i Sunndal denne sesongen.

Rett info

For å minske frykten blant folk er det viktig at informasjonen som blir gitt er korrekt. Derfor er det viktig å følge med på offisielle nettsider som Helse-Norge, Folkehelseinstituttet, Sunndal kommune og Tingvoll kommune for kvalitetssikret informasjon.

Mange vil gjerne vite hvordan man skal forholde seg i samfunnet i den situasjonen vi har i dag. Grimstad forteller at så lenge man ikke er i karantene kan man forholde seg som vanlig i samfunnet.

– Karantenebestemmelsene er veldig omfattende, så vi skal ikke legge mer bånd på folk enn det som er nødvendig, sier Grimstad.

Mange lurer på det med barnepass nå når barnehage og skole er stengt. Noen vil helst holde seg for seg selv, men det er ikke nødvendig, ifølge Grimstad. Folk kan hjelpe hverandre i hverdagen. Når det gjelder barnepass vil kommuneoverlegen imidlertid advare mot å bruke besteforeldre som barnevakt. Det er viktig å hindre at eldre og kronisk syke blir smittet, og derfor må man tenke seg grundig om før man involverer dem.

Hindre smitte

Målet med smittevernarbeidet er å hindre smitte som fører til at for mange mennesker blir syke samtidig. Det er derfor viktig å legge hindringer i veien for koronaviruset. Selv om det er begrenset kunnskap om viruset i dag, så vet man at en viss andel som blir syke og vil trenge intensiv behandling.

– Da er logikken at hvis alle syke kommer på en gang, så vil helsevesenet knele, sier Grimstad.

Derfor hindrer man ikke smitte kun for at folk ikke skal bli syke, men for at folk ikke skal bli syke samtidig.

Artikkeltags