Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreropprør: Nå er det nok!

Vi, 138 ordførere fra Arbeiderpartiet, frykter alvorlig kutt i velferden på grunn av høyreregjeringens manglende satsing på kommunene.

Meninger

Nå er det nok. Vi er frustrerte og fortvila på vegne av unge og eldre som daglig har behov for god undervisning og omsorg.

Regjeringens forslag til budsjett betyr alvorlige kutt i velferden til vanlige folk rundt om i landets kommuner. Det gjør oss som ordførere svært bekymret. Midt i en alvorlig pandemi nedprioriterer høyrepartiene nok en gang kommunene – det er snakk om de sårbare barna i barnehage og på skole, og våre eldre som trenger pleie. Vi er opprørte, og vi lurer på om regjeringen skjønner hvor alvorlig dette er for innbyggerne.

Det er i kommunen foreldre har sine barn i barnehage og skole, det er i kommunen psykisk utviklingshemmede får sine tjenester levert, det er i kommunen gamle og skjøre får stell og omsorg i den lokale hjemmetjenesten eller på våre helsehus. Det er i kommunen vi sørger for at veien er vinterbrøyta og at vannet i springen er rent, at ungdom får tilbud hvis de opplever utenforskap og innvandrere får oppfølging eller veiledning. Svekker regjeringa kommunens rammer for mye går det direkte utover de menneskene som bor i våre kommuner. Vi er redd for at vi nå må kutte i tjenester. I de tjenestene som er så viktige for våre innbyggere.

Erna Solbergs svar på innsatsen ordførere og folkevalgte i kommunene har stilt opp med i pandemien, er å binde kommunene på hender og føtter. Dette er alvorlig og uansvarlig. Dette kan ikke vi ordførere sitte stille å se på.

Belastningen for kommunene er stor. Belastningen er stor for våre ansatte, for folkevalgte og for innbyggere. Det er hos kommunene ansvaret for håndteringen av pandemien ligger. Konsekvensene av dette, i tillegg til anstrengt økonomi, effektiviseringskrav, stadig nye oppgaver fra staten som ikke er fullfinansiert og svært uklare signaler om vi vil få dekket inn ekstrakostnadene og bortfallet av inntekter, tvinger oss nå til å utsette viktige investeringer og foreta innstramninger og gjøre store kutt i tjenestene. Dette vil føre til økt arbeidsledighet og redusert verdiskaping for landet vårt, i tillegg til at det selvsagt er dramatisk for innbyggerne.

Arrogant minister

For noen uker siden sa helseminister Bent Høie, i et intervju med VG; «Hvis kommunene må kutte i tjenestetilbudet så vil det være av de samme grunnene som tidligere, nemlig at de ikke klarer å styre økonomien sin». Sannheten er at det er høyreregjeringen som ikke har prioritert kommunene og grunnleggende helsetjenester og velferd til folk! Over tid har gapet mellom det kommunene har å rutte med og de oppgavene vi er pålagt blitt større og større. Høies uttalelse er provoserende, og vitner om en statsråd som ikke har innsikt i hvordan hverdagen er i kommunene.

Høies uttalelser har gjort mange folkevalgte, ansatte i kommunene og innbyggere opprørt og forbanna. De samme uttalelsene vitner om at Høyre har starta valgkampen for fullt og at de har så få ordførere at de har lite å tape på å strupe kommunesektoren.

Regjeringens retningsvalg for kommunene er en politisk villet utvikling som fører til et dårligere tilbud til innbyggerne. Vi vil mangle penger til å investere i og sikre fortsatt drift av skoler, barnehager og sykehjemsplasser. Mange kommuner vil måtte si opp ansatte og redusere kvaliteten på tjenestene som ytes. Denne retningen kommer til å føre til større forskjeller, mer privatisering og flere som faller utenfor samfunnet. Dette er en utvikling som må stoppe!

Sats på velferd – sats på kommunene!

Arbeiderpartiet vil satse på velferden. Vi vil satse på kommunene. Velferden i Norge skapes først og fremst ute i norske kommuner. Det er her grunnleggende tjenester som blant annet skole, barnehage, fastlege, rehabilitering og omsorg gis.

Som ordførere krever vi at Stortinget gir kommunene økonomi som står i forhold til våre faktiske utgifter og som gjør kommunene i stand til å møte fremtidens utfordringer. Vi vet at vi må satse mer på skole. Vi må bygge flere barnehager. Vi må være beredt til å sikre stadig flere eldre en god og verdig alderdom med en trygg eldreomsorg. Da kan man ikke bygge ned velferden i kommunene. Da må vi bygge den opp. Det lar seg ikke gjøre med det forslaget til statsbudsjett som regjeringen har lagt fram. Kommune-Norge har en avgjørende rolle i koronahåndteringen, og ikke minst må vi bygge opp beredskapen før den neste pandemien

Våre krav til statsminister Erna Solberg, regjeringen og Stortinget er:

 Bruk statsbudsjettet til å sikre kommunene et bedre handlingsrom, så skal vi gjøre jobben til beste for både regjering og innbyggere.

 Kompenser oss fullt ut for ekstrakostnader og tap av inntekter vi har hatt i forbindelse med Covid-19.


Ståle Refstie , Hanne Berit Brekken, Ingrid Ovidie Rangønes, Eva Hove, Bjørn H. Prytz, Kjell Neergaard, Jim Arve Røssevoll, Eva Mariann Vinje Aurdal, Robert Cornels Nordli, Sigbjørn Åge Fossdal, Jon-Rolf Næss, Svein Arne Haugen, Arnt Abrahamsen, Inger Løite, Jan Oddvar Skisland, Even Tronstad Sagebakken, Per Kristian Lunden, Steinar Kyrvestad, Astrid Skomakerstuen Ruste, Kamilla Thue, Lillian Skjærvik, Kristin Langtjernet, Randi Eek Thorsen, Rune Grenberg, Ingunn Trosholmen, Rune Støstad, Lise Selnes, Linda Døsen, Arne Fossmo, Anita Ihle Steen, Anne Hagenborg, Knut Hvithammer, Nils Amund Røhne, Vidar Eltun, Stian Olafsen, Britt Helstad, Ida Maria Pinnerød, Terje Bartholsen, Elbjørg Larsen, Ivan Haugland, Hugo Jacobsen, Sigurd Stormo, Inger Monsen, Geir Morten Waage, Jan Helge Andersen, Andrè Møller, Remi Solberg, Odd Stangeland, Frode Fjeldsbø, Arne-Christian Mohn, Jarle Nilsen, Sigmund Rolfsen, Stanley Wirak, Sigmund Lier, Marte Eide Klovning, Monica Nielsen, Gunda Johansen, Marit Alvig Espenes, Marianne Sivertsen Næss, Kari-Anne Opsal, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Svein Atle Somby, Eirik Losengaard Mevik, Hege Beate Myrseth Rollmoen, Sigurd Kvammen Rafaelsen, Stein Thomassen, Bernth R. Sjursen, Knut Inge Store, Aina Borch, Rune Rafaelsen, Jan-Eirik Nordahl, Helga Pedersen, Gunnar Wilhelmsen, Wenche Pedersen, Elisabeth Helmersen, Bente Estil, Trond Hoseth, Amund Hellesø, Arnhild Holstad, Stian Brekvassmo, John Einar Høvik, Isak Veierud Busch, Ole Morten Balstad, Vibeke Stjern, Hallgeir Kjeldal, Jon Sanness Andersen, Erik Skjervagen, Bengt Halvard Odden, Elin Gran Weggesrud, Are Karlsen, Halvor Homme, Bjørg Tveito Lundefaret, Gry Fuglestveit, Robin Martin Kåss, Hedda Foss Five, Anne Rygh Pedersen, Per Lerøy, Marte Mjøs Persen, Trine Lindborg, Anne Kristin Førde, Petter Sortland, Kjell Eide, Ola Teigen, Torgeir Næss, Kjetil Eikefet, Audun Mo, Gaute Straume Epland, Linn Therese Erve, Roald Aga Haug, Hans Petter Thorbjørnsen, Roy Egil Stadheim, Hans-Erik Ringkjøb, Hilmar Høl, Monica Myrvold Berg, Merete Høntorp Gandrud, Jon-Ivar Nygård, Anders Østensen, Heidi Granli, Petter Rukke, Mona Vauger, Morten Lafton, Jørgen Vik, Ragnhild Bergheim, Harald Tyrdal, Hanne Kristin Tollerud, Hans Thue, Grete Irene Sjøli, Truls Wickholm, Hanne Opdan, Jan Gaute Bjerke, Ståle Grøtte, Kirsten Orebråten, Sindre Martinsen-Evje, Eyvind J. Schumacher, Tom Anders Ludvigsen, Solveig Vestenfor, Ola Nordal og Raymond Johansen

Kommentarer til denne saken