Fjellvettkurs i Grødalen: – Jeg sier til elevene at man må være ydmyk når man er i fjellet

Nest siste skoleuke før påske fikk elever ved 8. trinn ved Sunndal ungdomsskole være med i fjellet for å være med på fjellvettkurs i Grødalen. Her fikk elevene vise nye sider av seg selv.