Pensjonist, men har mye å gi: – Det bunner i et ønske om å bidra og så vet vi at det er behov

Artikkelen er over 1 år gammel

Fire pensjonerte lærere tar tak for å gi førsteklassingene som har norsk som andrespråk en god start på skolegangen.