Planene for Vinnutrappa tar form – inviterer til åpent møte med stibygger

Stibyggeren Geirr Vetti kommer mandag til Sunndal for å fortelle om erfaringer med ulike prosjekter og muligheter for Vinnutrappa. En vennegruppe for prosjektet er allerede på plass.