Sunndal kommune har tatt grep for å redusere pengebruk. Flinkest i klassen har vært pleie- og omsorgssektoren.

Men til hvilken pris?

Til alle de som nå skal være hjemme kreves vel større bemanning. Arbeidskrevende blir det å se til syke og skrøpelige mennesker dag og natt. Hjemmebasert vil også føre til at den enkelte familie blir sterkt berørt.

Sunndal får nå et voksende antall som når pensjonsalderen av de som var med da Hydro Verk startet. De har betalt sin skatt til Sunndal kommune og tålt forurensinger av forskjellig art slik at Verket på Sunndalsøra nå er flaggskipet til Hydro og hjørnesteinsbedriften i Sunndal kommune.

Jeg synes således at det er nedverdigende og skammelig at de nå må se alderdommen i møte med utrygghet da selv korttidsavdelingen er overfylt med pasienter som venter på fast plass hvor de kan ha sine personlige eiendeler med. Nedlagte plasser må gjenåpnes slik at korttidsavdelingen får den funksjon som navnet sier.

Ifølge pressen må økonomien i Sunndal kommune være bra. Nye stillinger lyses stadig ut og nye prosjekter hvor kommunen er med settes i gang.

Husk at vi alle verdsetter sikker og god pleie ved enden av livsløpet.

A.M.S. - Øksendal