Politiet fulgte med: Nøyde seg med å informere - denne gangen

De aller fleste har fått med seg at trafikken til og fra skolene på Sande skal gå i én kjøreretning.