Politiet er kjent med at det sirkulerer en del menn rundt mottak der nyankomne flyktninger oppholder seg. De har intensivert arbeidet for å forebygge utnytting.

– Vi vet at i store migrasjonsstrømmer, når mange mennesker er på flukt, er flyktningene sårbare for utnytting. Det gjelder ikke bare i forhold til seksuelle overgrep, men også andre typer utnytting, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

Hun sier at politiet er kjent med at en del menn sirkulerer rundt mottak der nyankomne ukrainske flyktninger oppholder seg. Ifølge Bjørnland er ikke dette bare personer som kan begå seksuelle overgrep, men at politiets bekymring også dreier seg om menneskehandel.

I den forbindelse har politiet intensivert arbeidet de gjør for å oppdage og forebygge utnytting, med økt utlendingskontroll og oppsøking av trafikknutepunkter hvor flyktninger oppholder seg, ifølge politidirektøren.

Hun mener også det er essensielt at flyktningene blir registrert og at det er viktig å følge med i «arbeidsintensive bransjer», som restauranter, renhold og jordbruk.

(©NTB)