(Tidens Krav:) Politi, ambulansetjeneste og brannvesen i hele fylket trener i november på samhandling i situasjoner som innebærer pågående livstruende vold (PLIVO). Dette kommer fram i en pressemelding fra politidistriktet forrige tirsdag.

PLIVO

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningsmenn utøver livstruene vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak i tillegg til å ivareta sine primære arbeidsoppgaver.

PLIVO-øvelsene har allerede pågått vel en uke i kommuner over hele Sunnmøre på dag eller kveldstid. På Nordmøre og i Romsdal skal øvelsene gjennomføres i ukene 46 og 47.

– Publikum i nærliggende områder vil i forbindelse med øvelsene kunne se og høre nødetatene under utrykning, heter det i pressemeldingen.

Når det øves på PLIVO, har alle nødetatene et ansvar dersom personer blir utsatt for pågående livstruende vold. Det primære i øvelsene er å hurtigst mulig få stanset handlingene til gjerningsmannen og redde liv. Både for politi, brann og helse vil tiden være kritisk.

Dette synet møtte politiet da de ankom hotellrommet

Skal utfordres

Scenarioene det øves på er bygd opp for å utfordre de forskjellige etatene.

– Samtreningen står sentralt, og det er et viktig poeng at øvelsene gjennomføres lokalt for å sikre at man trener der man jobber til daglig.

Øvingsområdene blir sperret av og det blir skiltet med øvingsskilt.

På Nordmøre skal det øves følgende datoer: Kristiansund og Averøy mandag 15. november, Surnadal tirsdag 16. november, Smøla onsdag 17. november, Aure torsdag 18. november, Sunndal torsdag 18. november og Kristiansund og Averøy på dagtid mandag 22. november til torsdag 25 november.