– Stortingsmeldingen er et makkverk som mangler relevante fakta. Den må sendes tilbake til departementet og baseres på en helt annen bakgrunnsinformasjon, sier Morten Ørsal Johansen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Bredt ulveforlik

Han er landbrukspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet og representerer «ulvefylket» Oppland på Stortinget.

Ulvemeldingen åpner for at dagens bestand av ulv skal beholdes, men åpner også for tre familier i tillegg. Ørsal Johansen mener det ikke harmoniserer med målsettingen om å få en bærekraftig matproduksjon.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde (H), mener Ørsal Johansen tar feil.

– Vi har lagt fram en grundig og balansert melding som er et godt utgangspunkt for et bredt ulveforlik i Stortinget, som rovdyrforliket i 2011, sier Lunde til ANB.

Ingen partistrid

Ulvemeldingen skal vedtas i Stortinget i løpet av vårsesjonen og i utgangspunktet behandles i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Presidentskapet på Stortinget har imidlertid bestemt at også næringskomiteen på Stortinget skal forelegges meldingen. Det kan dermed også raskt bli en strid mellom de to komiteene.

Ørsal Johansen tror imidlertid det ikke blir noen stor strid i eget parti, selv om han representerer et regjeringsparti som har lagt fram meldingen sammen med Høyre.

– Jeg har et partiprogram å forholde meg til. Der står det at vi skal ha en levedyktig bestand av gaupe, jerv, bjørn og kongeørn. Det står ikke at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv. Ulven er et rovdyr som det ikke er nødvendig å ha, sier han.

Han mener regjeringen ikke har vektlagt de forskjellige paragrafene i Bern-konvensjonen på samme måte og vil oppheve rovviltsonene.

– Balansert melding

Knut Storberget (Ap) er temmelig sikker på at siste ord ikke er sagt om ulvemeldingen.

– Jeg ser flere utfordringer med meldingen, og jeg mener vi trenger noen andre tiltak enn det som står i meldingen, sier Knut Storberget til ANB.