Vil holde ungdomsklubben åpen: – Vi må gi fast støtte

Stig Rune Andreassen (Frp) re­age­rer på at ung­doms­sen­te­ret må hol­de stengt an­nen­hver fredag. Er det pen­ger det står på, vil han at po­li­ti­ker­ne skal bi­dra.