Nytt kommunestyre konstituert i Tingvoll

Torsdag ble det nye kommunestyret i Tingvoll konstituert. Det nye kommunestyret valgte formannskap, ordfører og varaordfører, samt nye utvalg.