Politirådet i Sunndal: Samarbeid på tvers for et trygt lokalsamfunn

Politiet i Sunndal har et nært samarbeid med ordfører, kommuneadministrasjonen, og Nav.